Natura democraţiei

Există trei forme de guvernământ şi tot atâtea forme de denaturare, adică de corupere a acestora. Acestea sunt regalitatea, aristocraţia şi, în al treilea rând, cea întemeiată pe cens, pentru care, evident, mai propriu ar fi dreptul de timocraţie, dar pe care majoritatea oamenilor obişnuiesc s-o numească regim constituţional. Cea mai bună este regalitatea, iar cea mai rea timocraţia. (...) Tirania este contrariul regalităţii, pentru că tiranul îşi urmăreşte doar binele personal. (...)
Dintre formele de guvernământ corupte, democraţia este cea mai puţin rea, pentru că reprezintă doar o uşoară deviere de la regimul constituţional. (...) Formele analoage şi, ca să spunem aşa, paradigme ale acestor forme de guvernământ putem găsi şi în comunităţile domestice. (...) Democraţia se întâlneşte mai ales în casele fără stăpân (acolo toţi aflându-se pe picior de egalitate) şi în cele în care capul familiei este slab şi fiecare e liber să facă ce vrea.
(Aristotel, Etica nicomahică)

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Comentarii recente în Blogger

Ce își vorbesc doi îndrăgostiți într-o noapte rece de iarnă prin ochii unui AI?

Părerea mea sinceră despre manifestul elevei de clasa a 12-a